Aap Jidhar Se Guzre | Qari Asif Rasheedi

Aap Jidhar Se Guzre | Qari Asif Rasheedi

Aap Jidhar Se Guzre | Qari Asif Rasheedi
: :

Allah hu Allah hayy
Allah hu Allah hayy

Aap jidhar se guzre patthar bol pade
Mutthi me Abu Jehal ke kankad bol pade

Allah hu Allah hayy
Allah hu Allah hayy

Neemaga ka jab hath utha kar aaqa ne
Fauran badal akar sar par bol pade
Mutthi me Abu Jehal ke kankad bol pade

Aap jidhar se guzre patthar bol pade
Mutthi me Abu Jehal ke kankad bol pade

Allah hu Allah hayy
Allah hu Allah hayy

Saqi ne jab bhar diye wahdat ki mai se
Allah Allah dilon se sagar bol pade
Mutthi me Abu Jehal ke kankad bol pade

Aap jidhar se guzre patthar bol pade
Mutthi me Abu Jehal ke kankad bol pade

Allah hu Allah hayy
Allah hu Allah hayy

Mujhpar pahra dega kaun ladayi me
Aaqa main Siddiq Akbar bol pade
Mutthi me Abu Jehal ke kankad bol pade

Aap jidhar se guzre patthar bol pade
Mutthi me Abu Jehal ke kankad bol pade

Allah hu Allah hayy
Allah hu Allah hayy

Ghar-e-soor me dakhil huye jo dono yaar
Makdi ne taan diya jala kabootar bol pade
Mutthi me Abu Jehal ke kankad bol pade

Aap jidhar se guzre patthar bol pade
Mutthi me Abu Jehal ke kankad bol pade

Allah hu Allah hayy
Allah hu Allah hayy

Marhab ke jab sar ke kar diye do tukde
Main Allah ka sher hun Haidar bol pade
Mutthi me Abu Jehal ke kankad bol pade

Aap jidhar se guzre patthar bol pade
Mutthi me Abu Jehal ke kankad bol pade

Allah hu Allah hayy
Allah hu Allah hayy

Meri khatayen kar dega sab Allah ma’af
Jab meri khatir shafi-e-mahshar bol pade
Mutthi me Abu Jehal ke kankad bol pade

Aap jidhar se guzre patthar bol pade
Mutthi me Abu Jehal ke kankad bol pade

Allah hu Allah hayy
Allah hu Allah hayy