Molana Muneer Ahmed

Laye Tashreef Duniya Me | Molana Muneer Ahmed

Laye Tashreef Duniya Me | Molana Muneer Ahmed

Laye Tashreef Duniya Me | Molana Muneer Ahmed

Sar Mera Dhaal Bane Khatm-e-Nabuwat | Molana Muneer Ahmed

Sar Mera Dhaal Bane Khatm-e-Nabuwat | Molana Muneer Ahmed

Sar Mera Dhaal Bane Khatm-e-Nabuwat | Molana Muneer Ahmed

Tera Karam Chahiye Uski Nazar Chahiye | Molana Muneer Ahmed

Tera Karam Chahiye Uski Nazar Chahiye | Molana Muneer Ahmed

Tera Karam Chahiye Uski Nazar Chahiye | Molana Muneer Ahmed

Suno Yeh Har Sawal Ka Jawab Hai | Molana Muneer Ahmed

Suno Yeh Har Sawal Ka Jawab Hai | Molana Muneer Ahmed

Suno Yeh Har Sawal Ka Jawab Hai | Molana Muneer Ahmed