Ism-e-Mohammad | Hafiz Saed Umar

Ism-e-Mohammad | Hafiz Saed Umar

Ism-e-Mohammad | Hafiz Saed Umar
: :

Wa hasana minka lam tara kattu ‘aini
Wa ajmala minka lam talidin nisaau

Khuliqta mubarra am min kulli ‘aibin
Ka annaka qad khuliqta kama tashaau

Allah Allah Allah Allah
Allah Allah Allah Allah

Jati hai mehek tab meri zuban
Subhan Allah, Subhan Allah

Karta hun jab teri madh-o-sana
Subhan Allah, Subhan Allah

Allah Allah Allah Allah
Allah Allah Allah Allah

Likhta hun kabhi jo ism tera
Jhukta hai adab se qalam mera

Kare sajda siyahi ho ke fanah
Subhan Allah, Subhan Allah

Allah Allah Allah Allah
Allah Allah Allah Allah

Abu Bakr-o-Umar Usman-o-Ali (ra)
Aur sare sahaba habib-e-Nabi

Mera dil meri jaan unsab pe fida
Subhan Allah, Subhan Allah

Allah Allah Allah Allah
Allah Allah Allah Allah

Leta hun jo naam-e-Mohammad (saw) main
Pata hun main khud ko jannat me

Hai ism-e-Mohammad (saw) rooh ki ghiza
Subhan Allah, Subhan Allah

Allah Allah Allah Allah
Allah Allah Allah Allah

Ae kash madine main jata rahun
Sari umr wahin pe basata rahun

Jeevan ho mera qadmon me fanah
Subhan Allah, Subhan Allah

Allah Allah Allah Allah
Allah Allah Allah Allah

Ruhani labon ko choomun zara
Aur ishq-e-Nabi me jhoomun zara

Padhte hain jo unki naat-o-sana
Subhan Allah, Subhan Allah

Allah Allah Allah Allah
Allah Allah Allah Allah