Naam-e-Muhammad (SAW) | Hafiz Abdur Razzaq

Naam-e-Muhammad (SAW) | Hafiz Abdur Razzaq

Naam-e-Muhammad (SAW) | Hafiz Abdur Razzaq
: :

Azal se muazzam naam-e-Muhammad (saw)
Farishton se poocho maqam-e-Muhammad

Bashar ahd-e-tifli se bahar to nikle
Karenge sabhi ehteram-e-Muhammad
Farishton se poocho maqam-e-Muhammad

Azal se muazzam naam-e-Muhammad (saw)
Farishton se poocho maqam-e-Muhammad

Muhammad ke dushman hain ta-hashr abtar
Khuda khoob le inteqam-e-Muhammad
Farishton se poocho maqam-e-Muhammad

Azal se muazzam naam-e-Muhammad (saw)
Farishton se poocho maqam-e-Muhammad

Khulasa mukammal shariat ka likh lo
Halal-e-Muhammad, Haram-e-Muhammad
Farishton se poocho maqam-e-Muhammad

Azal se muazzam naam-e-Muhammad (saw)
Farishton se poocho maqam-e-Muhammad

Zakat ab bhi pahunche ghareebon ko ghar par
Muassar tareen intezam-e-Muhammad
Farishton se poocho maqam-e-Muhammad

Azal se muazzam naam-e-Muhammad (saw)
Farishton se poocho maqam-e-Muhammad

Bahot ho chuki faqat ek naara
Nizam-e-Muhammad, Nizam-e-Muhammad
Farishton se poocho maqam-e-Muhammad

Azal se muazzam naam-e-Muhammad (saw)
Farishton se poocho maqam-e-Muhammad

Khuda Laila aur Qais ko bhi bana de
Kaneez-e-Muhammad, Ghulam-e-Muhammad
Farishton se poocho maqam-e-Muhammad

Azal se muazzam naam-e-Muhammad (saw)
Farishton se poocho maqam-e-Muhammad