Jitni Talab Thi Usse Siwahi Bana Diya

Jitni Talab Thi Usse Siwahi Bana Diya, Mustaffa Ka Sipahi Bana Diya. जितनी तलब थी उसे सिवहि बना दिया

Jitni Talab Thi Usse Siwa Hi Bana Diya
जितनी तलब थी उसे सिवहि बना दिया