Hafiz Abdul Qadir

Maine Tumhe Dekha Hai | Hafiz Abdul Qadir

Maine Tumhe Dekha Hai | Hafiz Abdul Qadir

Maine Tumhe Dekha Hai | Hafiz Abdul Qadir

Har Ek Shay Me | Hafiz Abdul Qadir

Har Ek Shay Me | Hafiz Abdul Qadir

Har Ek Shay Me | Hafiz Abdul Qadir

Soz-e-Dil Chahiye | Hafiz Abdul Qadir

Soz-e-Dil Chahiye | Hafiz Abdul Qadir

Soz-e-Dil Chahiye | Hafiz Abdul Qadir

Mekkah Yaad Aata Hai | Hafiz Abdul Qadir

Mekkah Yaad Aata Hai | Hafiz Abdul Qadir

Mekkah Yaad Aata Hai | Hafiz Abdul Qadir