Hamare Dilon Ki Nida Hai Umar (ra) | Hafiz Salahuddin Al-Maroofi

Hamare Dilon Ki Nida Hai Umar (ra) | Hafiz Salahuddin Al-Maroofi

Hamare Dilon Ki Nida Hai Umar (ra) | Hafiz Salahuddin Al-Maroofi
: :

Amir-ul-mumineen khalifat-ul-muslimeen
Qaulan Nabiyu Sallallahu ‘Alaihi Wasallam

Hamare dilon ki nida hai Umar (ra)
Nabi (saw) ki tamanna sada hai Umar

Agar koi poochhe ke kya hai Umar
To kehna Nabi ki dua hai Umar

Nabi ki tamanna sada hai Umar
Hamare dilon ki nida hai Umar

Fazail ka wo hai chamakta falak
Dua-e-payamber ki hai wo jhalak

Wo ‘ilm-o-‘amal ka azeeb imtizaj
Faqiri me jisne kiya sab pe raaj

Na bhoole hain unko na bhoolenge ham
Hamare dilon me basa hai Umar

Nabi ki tamanna sada hai Umar
Hamare dilon ki nida hai Umar

Wo deen-e-Mohammad ke hain tarjuman
Umar mera dil aur Umar meri jaan

Khilafat wilayat unhin ko mili
Basharat-e-jannat unhin ko mili

Bayan kya karun main maqam-e-Umar
Haqeeqat me haq ki sada hai Umar

Nabi ki tamanna sada hai Umar
Hamare dilon ki nida hai Umar

Musalman jab huye Umar bin Khttab
To Makke me khul gayi haq ki kitab

Musalman sar-e-aam aane lage
Ke naam-e-Khuda gungunane lege

Kalam-e-Umar hai kalam-e-Khuda
Hamare liye rahnuma hai Umar

Nabi ki tamanna sada hai Umar
Hamare dilon ki nida hai Umar

Wo duniya me sacchhe hukmaran then
Siyasat adalat me kamran then

Agar ho kahin par nizam-e-Umar
Wahan par nahin hoga zolm-o-jabar

Nabi ke mohafiz Nabi ka susar
Andheron me raushan ziya hai Umar

Nabi ki tamanna sada hai Umar
Hamare dilon ki nida hai Umar

Nabi ke sahaba hain rahat-e-jaan
Umar gulshan-e-deen ka hai baghbaan

Jhuke na ruke kabhi maidan me
Ke zikr-e-Umar dekho quran me

Main ghalib unhin ka hun adna ghulam
Mera rahnuma peshwar hai Umar

Nabi ki tamanna sada hai Umar
Hamare dilon ki nida hai Umar

Gali nagar nagar Umar Umar
Mera lahu mera jigar Umar Umar (RA)