Hayya Alas Salah | Qari Rizwan

Hayya Alas Salah | Qari Rizwan

Hayya Alas Salah | Qari Rizwan
: :

Di hazrate Bilal ne kabe se jab sada
Hayya Alas Salati Hayya alal falah

Alam me aam naara-e-touheed ho gaya
Hayya Alas Salati Hayya alal falah

Irshad kibriya hai ye ailan-e-mustafa (saw)
Hayya Alas Salati Hayya alal falah

Paida hue rasool to rahmat baras padi
Thi arsh se zameen talak noor ki jhadi

Daayi Haleema god me lekar jo chal padi
Beemar ootni me ajab jaan pad gayi

Bad-e-saba ne jhoom ke kanon me yun kaha
Hayya Alas Salati Hayya alal falah

Irshad kibriya hai ye ailan-e-mustafa
Hayya Alas Salati Hayya alal falah

Pahuncha jo unke dar pe muqaddar sanwar gaya
Mahrahr se hai shahar bareli ka silsila

Baghdad se hai shahar madeena ka rabta
Ghous-ul-waran ke naam se dil ko sukun mila

Jibraeel aaye nasb-o-alam kaabe par kiya
Hayya Alas Salati Hayya alal falah

Alam me aam naara-e-touheed ho gaya
Hayya Alas Salati Hayya alal falah

Islam ke alam ko uthaya Hussain (ra) ne
Batil ke aage sar na jhukaya Hussain ne

Kya cheez hai namaz bataya Hussain ne
Sajde me apne sar ko kataya Hussain ne

Ye dasht karbala se abhi aati hai sada
Hayya Alas Salati Hayya alal falah

Irshad kibriya hai ye ailan-e-mustafa
Hayya Alas Salati Hayya alal falah

Meraj me jo rab ne bulaya huzoor ko
Jibraeel aaye aur jagaya huzoor ko

Haq ki raza ka jaam pilaya huzoor ko
Chalne lage to rab ne bataya huzoor ko

Ummat se jake kehna yahi tohfa hai mila
Hayya Alas Salati Hayya alal falah

Irshad kibriya hai ye ailan-e-mustafa
Hayya Alas Salati Hayya alal falah

Dadhi tamam nabiyon ki sunnat hai momino
Islam ka sheaar hai rahmat hai momino

Sarkar se ghulami ki nisbat hai momino
Sunnat pe jo chala use jannat hai momino

Jannat me bhi milega tumhen qurb mustafa
Hayya Alas Salati Hayya alal falah

Alam me aam naara-e-touheed ho gaya
Hayya Alas Salati Hayya alal falah

Irshad kibriya hai ye ailan-e-mustafa
Hayya Alas Salati Hayya alal falah

Meraj rooh-e-ahle baseerat namaz hai
Afzal tareen shughl saadat namaz hai

Mere nabi ki aankhon ki thandhak namaz hai
Momin ke waste to saadat namaz hai

Ye hai kaleem mazhar-e-altaf kibriya
Hayya Alas Salati Hayya alal falah

Irshad kibriya hai ye ailan-e-mustafa
Hayya Alas Salati Hayya alal falah

Alam me aam naara-e-touheed ho gaya
Hayya Alas Salati Hayya alal falah