Sar Mera Dhaal Bane Khatm-e-Nabuwat | Hafiz Shahzaib Rizwan

Sar Mera Dhaal Bane Khatm-e-Nabuwat | Hafiz Shahzaib Rizwan

Sar Mera Dhaal Bane Khatm-e-Nabuwat | Hafiz Shahzaib Rizwan
: :

Mere Aaqa (saw) teri hurmat pe jaan qurban
Jiska har gaam uthe khatm-e-nabuwat ke liye
Sar mera dhaal bane uski hifazat ke liye

Jiske dil me kisi gustakh se ho hamdardi
Hath hai uske gireban pe jasarat ke liye
Sar mera dhaal bane uski hifazat ke liye

Jiska har gaam uthe khatm-e-nabuwat ke liye
Sar mera dhaal bane uski hifazat ke liye

Be basar aql se kah de ke zara ek taraf
Ishq kafi hai mera meri hidayat ke liye
Sar mera dhaal bane uski hifazat ke liye

Jiska har gaam uthe khatm-e-nabuwat ke liye
Sar mera dhaal bane uski hifazat ke liye

Koi momin ho amal se gaya guzra lekin
Sar ba-kaf phir bhi hai namoos-e-risalat ke liye
Sar mera dhaal bane uski hifazat ke liye

Jiska har gaam uthe khatm-e-nabuwat ke liye
Sar mera dhaal bane uski hifazat ke liye

Jiska ghar baar lute aap ki hurmat ke liye
Bas yehi kafi hai momin ki sa’adat ke liye
Sar mera dhaal bane uski hifazat ke liye

Jiska har gaam uthe khatm-e-nabuwat ke liye
Sar mera dhaal bane uski hifazat ke liye

Usko al-mazi dhadakne ka nahin haq hasil
Dil jo tarpe na usi rah me shahdat ke liye
Sar mera dhaal bane uski hifazat ke liye

Jiska har gaam uthe khatm-e-nabuwat ke liye
Sar mera dhaal bane uski hifazat ke liye