Rahen Bhatakne Wale | Najam Sheraz

Rahen Bhatakne Wale | Najam Sheraz

Rahen Bhatakne Wale | Najam Sheraz
: :

Wama arsalnaka illa rehmatallil alameen
Rab ne socha ke ahle zameen par
Kar de rahmat ghamon se bacha le
Tod de but insan ke sare
Take shaitan se usko bachale

Rahen bhatakne wale sun la ilah ke ujale
Dil ka diya jala le, Dil ka diya jala le

Likh to di thi kitab usne apni
Take duniya ko us se bacha le
Phir bhi ek shai ki ab bhi kami thi
Kar den quran ko kiske hawale

Rahen bhatakne wale sun la ilah ke ujale
Dil ka diya jala le, Dil ka diya jala le

Usne bheja apne nabi (saw) ko
Andheron se sab ko nikale
Na thi taqat zameen asmaan ki
Ke amanat ko teri utha le

Rahen bhatakne wale sun la ilah ke ujale
Dil ka diya jala le, Dil ka diya jala le

Phir mohabbat ka jab naam aya
Jisne seene me quran uthaya
Jisne quran ko furqan banaya
Bari tala ne jab yeh farmaya
Wama arsalnaka illa rehmatallil alameen

La tu imaan Rasool-e-ameen par
Noor-e-risalat aur haq ke mubeen par
Door hoga isi se andhera
Phir jo chahe tu rahmat likha le

Rahen bhatakne wale sun la ilah ke ujale
Dil ka diya jala le, Dil ka diya jala le

Tu jhuka le apni jabeen ko
Maan le tu rasool-e-ameen ko
Bakhsh denge khatayen teri
Dono alam usi ke hawale

Rahen bhatakne wale sun la ilah ke ujale
Dil ka diya jala le, Dil ka diya jala le

Kyun na bheje darood us nabi par
Haris-ur-rauf-ur-raheem par
Kya ye zarrah likhe shan uski
Jis pe bheje salam khud khudai

Innallaha wa malaikatahu yu salluna Nabi
Ya ayyuhal lazina amanu
Sallu alaihi wasallam taslima