Rehnuma Mil Gaya | Hafiz Abdur Raziq

Rehnuma Mil Gaya | Hafiz Abdur Raziq

Rehnuma Mil Gaya | Hafiz Abdur Raziq
: :

Zindagi ka mujhe rahnuma mil gaya
Jiski nisbat se mujhko khuda mil gaya

Daman-e-Mustafa jisne thama yahan
Samjhe jannat ka phir rasta mil gaya

Zindagi ka mujhe rahnuma mil gaya
Jiski nisbat se mujhko khuda mil gaya

Sath ashab ke hauz-e-kausar pe wo
Hashr me bhi mujhe asra mil gaya

Zindagi ka mujhe rahnuma mil gaya
Jiski nisbat se mujhko khuda mil gaya

Ab kisi ki mujhe kyun zarurat rahe
Aap sa jo mujhe peshwa mil gaya

Zindagi ka mujhe rahnuma mil gaya
Jiski nisbat se mujhko khuda mil gaya

Halqa-e-Abu Bakr (ra) Umar-o-Usman Ali (ra)
Phir nageena wahan Mustafa (saw) mil gaya

Zindagi ka mujhe rahnuma mil gaya
Jiski nisbat se mujhko khuda mil gaya