Shukriya Ae Hafizon | Hafiz Muhammad Bilal

Shukriya Ae Hafizon | Hafiz Muhammad Bilal

Shukriya Ae Hafizon | Hafiz Muhammad Bilal
: :

Shukriya ae hafizon iska raho karte ada
Hifz-e-quran ke liye Allah ne tumko chuna

Das ‘azeezon ke sifarish ka tumhen mujdah mila
Isse se badh kar hifz-e-quran ka bhala kya ho sila

Mil gaya hai rab se das be asron ko asra
Hifz-e-quran ke liye Allah ne tumko chuna

Shukriya ae hafizon iska raho karte ada
Hifz-e-quran ke liye Allah ne tumko chuna

Abbu ammi ko Allah taj kal pahnayega
Jiske aage chand sooraj ko grahan lag jayega

Shart bas ye hai na ho qaul-o-amal me fasla
Hifz-e-quran ke liye Allah ne tumko chuna

Shukriya ae hafizon iska raho karte ada
Hifz-e-quran ke liye Allah ne tumko chuna

Hifz-e-quran ke alfaz tumne kar liye
Nematon se daman tumne apne hardam bhar liye

Tab amal ki motiyan chunne ka aaya marhala
Hifz-e-quran ke liye Allah ne tumko chuna

Shukriya ae hafizon iska raho karte ada
Hifz-e-quran ke liye Allah ne tumko chuna