Khwaab | Nouman Shah Bukhari

Khwaab | Nouman Shah Bukhari

Khwaab | Nouman Shah Bukhari
: :

Ye khwab maine ajeeb dekha
Nabi (SAW) ka rouza qareeb dekha

Padha jo maine durood unpar
Bulandiyon par naseeb dekha

Ye khwab maine ajeeb dekha
Nabi (SAW) ka rouza qareeb dekha

Khade the dar par adab se sab hi
Ameer dekha ghareeb dekha

Na koi maslak na koi firqah
Na koi hamne raqeeb dekha

Ye khwab maine ajeeb dekha
Nabi (SAW) ka rouza qareeb dekha

Padha jo maine durood unpar
Bulandiyon par naseeb dekha

Ye khwab maine ajeeb dekha
Nabi (SAW) ka rouza qareeb dekha

Payambron ki namaz mein bhi
Imam rab ka habeeb dekha

Kahin pe yaseen kahin pe taha
Kahin munik-o-khteeb dekha

Ye khwab maine ajeeb dekha
Nabi (SAW) ka rouza qareeb dekha

Padha jo maine durood unpar
Bulandiyon par naseeb dekha

Ye khwab maine ajeeb dekha
Nabi (SAW) ka rouza qareeb dekha

Batao mujhko jahan walon
Nabi sa koi tabeeb dekha

Suna suna kar nabi ki naaten
Adab se jhukta ateeb dekha

Dar-e-nabi par pahunch ke razi
Khuda ko khud se qareeb dekha

Padha jo maine durood unpar
Bulandiyon par naseeb dekha

Ye khwab maine ajeeb dekha
Nabi ka rouza qareeb dekha