Koi Zabt De Na Jalal De | Shaz Khan

Koi Zabt De Na Jalal De | Shaz Khan

Koi Zabt De Na Jalal De | Shaz Khan
: :

Koi zabt de na jalal de
Mujhe sirf itna kamal de

Mujhe apni raah pe daal de
Ke zamana meri misal de

Teri rahmaton ka nuzool ho
Mujhe mehnaton ka sila mile

Mujhe mal-o-zar ki hawas na ho
Mujhe bas tu rizq-e-halal de

Koi zabt de na jalal de
Mujhe sirf itna kamal de

Mujhe apni raah pe daal de
Ke zamana meri misal de

Meri zehan me teri fikr ho
Meri saans me tera zikr ho

Tera khauf meri najat ho
Sabhi khauf dil se nikal de

Koi zabt de na jalal de
Mujhe sirf itna kamal de

Mujhe apni raah pe daal de
Ke zamana meri misal de

Teri bargaah me ae Khuda
Meri roz-o-shab hai ye hi dua

Tu Raheem hai tu Kareem hai
Mujhe mushkilon se nikal de

Koi zabt de na jalal de
Mujhe sirf itna kamal de

Mujhe apni raah pe daal de
Ke zamana meri misal de