Sehri Me Uthuga Aur Roza Rakhuga | Abdullah Farooq

Sehri Me Uthuga Aur Roza Rakhuga | Abdullah Farooq

Sehri Me Uthuga Aur Roza Rakhuga | Abdullah Farooq
: :

Sehri me uthunga aur roza rakhunga
Masjid bhi chalunga aur fajr padhunga

Ramzan hai mehman, mehman hai ramzan
Jitna bhi ho mumkin mai neki karunga

chhota hun abhi par mujhko ye pata hai
Roza jo rakha to khuda ka pyara banunga

Mubarak Mubarak Ramzan Mubarak
Mubarak Mubarak Ramzan Mubarak

Baba meri sun len mai roze padhunga
Aur ghar ke bhi sare ma kaam karunga

Roze ka uzar hai mai hargiz na karunga
Aur rakh ke mai roza mai tang bhi na karunga

Sehri me uthunga aur roza rakhuga
Masjid bhi chalunga aur fajr padhunga

Sooraj bhi chadha hai garmi bhi badhi hai
Hiddat se shiddat ki  pyas lagi hai

Bas thoda sbar hai iftar karunga
Lekin ba khuda mai dozakh se bachunga

Sehri me uthunga aur roza rakhunga
Masjid bhi chalunga aur fajr padhunga

Mama ne kaha tha ke rab ka hukm hai
Roza-o-Taraweeh bas tees hi din hai

Phir rab ki jumaani ho uska jashn hai
Jo rab ne kaha hai mai bhi wo karunga

Sehri me uthunga aur roza rakhuga
Masjid bhi chalunga aur fajr padhuga