Agar Ye Masajid Madaris Na Hote | Mohammad Qasim Azmi

Agar Ye Masajid Madaris Na Hote | Mohammad Qasim Azmi

Agar Ye Masajid Madaris Na Hote | Mohammad Qasim Azmi
: :

Agar ye masajid madaris na hote
Kahin bhi jahan me musalman na hote

Ba-soorat bashar sab darinde hi hote
Kisi bhi jagah acchhe insan na hote

Agar raah dikhate na ahl-e-shari’at
Jabeenon me sajde tadapte hi rahte

Kisi ko bhi taufiq-e-tauba na hoti
Kisi ki bhi bakhshish ke saman na hote

Agar ye masajid madaris na hote
Kahin bhi jahan me musalman na hote

Ba-soorat bashar sab darinde hi hote
Kisi bhi jagah acchhe insan na hote

Yehi warisan-e-Nabi (saw) hain jinhonne
Dikhaya hai duniya ko noor-e-hidayat

vagarna yahan kufr ka raaj hota
Zameen par kahin ahl-e-imaan na hote

Agar ye masajid madaris na hote
Kahin bhi jahan me musalman na hote

Ba-soorat bashar sab darinde hi hote
Kisi bhi jagah acchhe insan na hote

Agar na jalate ye ahl-e-madaris
Dilon jaan karo wan shab-e-tirgih me

Rahe zindagi ke ye mushkil marahim
Kabhi ibn-e-Aadam pe aasan na hote

Agar ye masajid madaris na hote
Kahin bhi jahan me musalman na hote

Ba-soorat bashar sab darinde hi hote
Kisi bhi jagah acchhe insan na hote

Agar ahl-e-zikr-o-tasawwuf na hote
Kabhi bhi khuda ka ta’aruf na hota

To husn-e-azal ke na israr khulte
Kahin ahl-e-dil ahl-e-irfan na hote

Agar ye masajid madaris na hote
Kahin bhi jahan me musalman na hote

Ba-soorat bashar sab darinde hi hote
Kisi bhi jagah acchhe insan na hote

Yahi hai naqeeban-e-ummat jinhonne
Jawanon ko jannat ka rasta dikhaya

Vagarna yahan mulk-o-millat ki khatir
Kabhi laal maaon ke qurban na hote

Agar ye masajid madaris na hote
Kahin bhi jahan me musalman na hote

Ba-soorat bashar sab darinde hi hote
Kisi bhi jagah acchhe insan na hote