Maula Tu Rab Rahman Hai | Najam Sheraz

Maula Tu Rab Rahman Hai | Najam Sheraz

Maula Tu Rab Rahman Hai | Najam Sheraz
: :

Allah hu Allah hu Allah hu
Maula tu rab Rahman hai

Mainu bakhsh de, Mainu bakhsh de
Mainu bakhsh de, Mainu bakhsh de

Tu Raheem hai tu Kareem hai
Maula tu rab Rahman hai
Allah hu Allah hu Allah hu

Banda bada nadan hai
Karke gunah anjan hai

Hairan hai na pareshan hai
Banda bada nadan hai

Mainu bakhsh de, Mainu bakhsh de
Mainu bakhsh de, Mainu bakhsh de

Tu Raheem hai tu Kareem hai
Maula tu rab Rahman hai
Allah hu Allah hu Allah hu

Phir hue ae zaat paat de jhagde
Hai na mughne sang naam tange
Shaitan sare waar de

Shaitan jado dakhal ho gaya
Insaniyat nu dubo gaya

Banda bada nadan hai
Hairan hai na pareshan hai

Mainu sambh le mainu tham le
Tainu sara kuj asaan hai

Maula tu rab Rahman hai
Allah hu Allah hu Allah hu

Meri aan tu meri shan tu
Burhan tu sultan tu

Tu chahe jis ko mod de
Tale dilon ke khol de

Sattar tu Ghaffar tu
Burahan tu sultan tu

Meri aan tu imaan tu
Meri shan tu Rahman tu

Mainu bakhsh de, Mainu bakhsh de
Mainu bakhsh de, Mainu bakhsh de
Mainu tere utte maan hai

Maula tu rab Rahman hai
Mainu bakhsh de, Mainu bakhsh de

Mainu bakhsh de, Mainu bakhsh de
Maula tu rab Rahman hai

Ghaflaton me pada raha
Andha yun hi main bana raha

Teri rahmaton aur barkaton
Ka dar hamesha khula raha

Mainu bakhsh de, Mainu bakhsh de
Mainu bakhsh de, Mainu bakhsh de

Tu Ghafoor hai tu Raheem hai
Maula tu rab Rahman hai

Mainu bakhsh de, Mainu bakhsh de
Mainu bakhsh de, Mainu bakhsh de

Tu Raheem hai tu Kareem hai
Maula tu rab Rahman hai
Allah Allah Allah Allah