Meetha Meetha Hai Mere Mohammad (saw) Ka Naam | Abdul Rauf Rafi

Meetha Meetha Hai Mere Mohammad (saw) Ka Naam | Abdul Rauf Rafi

Meetha Meetha Hai Mere Mohammad (saw) Ka Naam | Abdul Rauf Rafi
: :

Meetha meetha hai mere Mohammad (saw) ka naam
Un pe lakhon caroron darood-o-salam

Jisne aake sanwara hai darain ko
Jiski rahmat ne dhanpa hai konain ko

Jiske dam se hi ye raunaqen hain tamam
Un pe lakhon caroron darood-o-salam

Meetha meetha hai mere Mohammad (saw) ka naam
Meetha meetha hai mere Mohammad (saw) ka naam

La makan ke bane hain wo hi to makin
Jinki nalain ko choome arsh-e-bareen

Jo khuda se huye arsh par ham kalam
Un pe lakhon caroron darood-o-salam

Meetha meetha hai mere Mohammad (saw) ka naam
Meetha meetha hai mere Mohammad (saw) ka naam

Waqt Laye khuda jayen darbar pe
Aur khade hokar roza-e-sarkar par

Pesh milkar karen ham darood-o-salam
Meetha meetha hai mere Mohammad (saw) ka naam

Ek khuda ki raza jiska maqsood tha
Zulm sahta raha shukr karta raha

Jiske sabr-o-tahammul ke charche hain aam
Un pe lakhon caroron darood-o-salam

Meetha meetha hai mere Mohammad (saw) ka naam
Meetha meetha hai mere Mohammad (saw) ka naam

Shah-e-konain wo rooh-e-darain wo
Fakhr-e-Hasnain wo ghaus-e-saqnain wo

Jinke dar ka hai hafiz bhi adna ghulam
Un pe lakhon caroron darood-o-salam

Meetha meetha hai mere Mohammad (saw) ka naam
Meetha meetha hai mere Mohammad (saw) ka naam