Chand Meri Zameen | Shaz Khan

Chand Meri Zameen | Shaz Khan

Chand Meri Zameen | Shaz Khan
: :

Chand meri zameen phool mera watan
Mere kheton ki matti me lal-e-yaman

Mere mallah lahron ke pale huye
Mere dahqan paseenon ke dhale huye

Mere mazdoor is daur ke kohkan
Chand meri zameen phool mera watan

Mere fauji jawan jurraton ki nishan
Mere ahl-e-qalam azmaton ki zuban

Mere mehnat kashon ke sunahre badan
Chand meri zameen phool mera watan

Meri sarhad pe pahra hai emaan ka
Mere shahron pe saya hai quran ka

Mera ek ek sipahi hai khaibar shikan
Chand meri zameen phool mera watan

Mere dahqan yun hin hal chalate rahen
Meri matti ko sona banate rahen

Geet gate rahen mere shola badan
Chand meri zameen phool mera watan

Mere kheton ki matti me lal-e-yaman
Chand meri zameen phool mera watan