Main Bhi Madarse Jaunga| Mix Vocalist

Main Bhi Madarse Jaunga| Mix Vocalist

Main Bhi Madarse Jaunga| Mix Vocalist
: :

Banunga main hafiz-e-quran
Banunga main hafiz-e-quran

Ae mere pyare baba jaan
Mere dil me hai arman

Main bhi madarse jaunga
Banunga main hafiz-e-quran

Nawwir qulubana bil qurani ya rabbana
Zayyin akhlaqana bil qurani ya rabbana

Suna hai hafiz-e-quran ke
Maa baap ko jannat milti hai

Taj-e-fakhar unke sar par
Shan aur ‘izzat milti hai

Mujhe bhi aisa mauqa de
Jaldi daakhla dilwa de

Banunga main azeem insan
Banunga main hafiz-e-quran

Allah hu yu waffiqukum
Allah hu yu waffiqukum

Ek Ek ayat padhunga main
Darjah pe darjah chadhunga main

Manzil meri wahin hogi
Khatm jahan pe karunga main

Rab ki nawazish paunga
Haq ki sifarish paunga

Banunga Nabi (saw) ka main mehman
Banunga main hafiz-e-quran

Allah hum marhamna bil quranil ‘azeem
Allah hum mansurna bil quranil ‘azeem

Maa baap hain unke azeem bahut
Allah bhi hai jin pe kareem bahut

Bacchhon ko padhake kalam-e-khuda
Di hai haseen taleem bahut

Bacchha quran sunayega
Qabr me ailan ayega

Baap ko jannat hogi ‘ata
Banunga main hafiz-e-quran

Ae mere pyare baba jaan
Mere dil me hai arman

Main bhi madarse jaunga
Banunga main hafiz-e-quran

Hifz-e-quran sa’adat hai
Dono jahan ko rahat hai

Lekin bacchhon yaad rakho
Asal to iski ita’at hai

Iske mutabiq jeewan ho
Warna aag ka indhan ho

Yaad rakho ruhani bayan
Banoge tum hafiz-e-quran

Ae mere pyare baba jaan
Mere dil me hai arman

Main bhi madarse jaunga
Banunga main hafiz-e-quran