Tu Azeem Tar Hai Mere Khuda | Fahad Shah

Tu Azeem Tar Hai Mere Khuda | Fahad Shah

Tu Azeem Tar Hai Mere Khuda | Fahad Shah
: :

Ae mere khuda ae mere khuda
Ae mere khuda ae mere khuda

Tu azeem tar hai mere khuda
Mere sab kasoor maaf kar
Hai maaf karna teri ada
Mere sab kasoor maaf kar

Ae mere khuda ae mere khuda
Ae mere khuda ae mere khuda

Jo khatayen bhool se ho gayin
Jo gunah jaan ke kar liye
Nahin kuchh bhi tujh se chhupa hua
Mere sab kasoor maaf kar
Hai maaf karna teri ada

Ae mere khuda ae mere khuda
Ae mere khuda ae mere khuda

Huin laakh mujhse baghawaten
Rahin phir bhi teri inayaten
Usi darguzar ka hai wasta
Mere sab kasoor maaf kar
Hai maaf karna teri ada

Ae mere khuda ae mere khuda
Ae mere khuda ae mere khuda

Tera qurb mujh ko naseeb hai
Ke tu shah rag ke qareeb hai
Meri dhadkanon ki hai iltija
Mere sab kasoor maaf kar
Hai maaf karna teri ada

Ae mere khuda ae mere khuda
Ae mere khuda ae mere khuda

Mera baal baal gunah me
Mujhe le le apni panah me
ba-tufail sayyad-ul-anbiya
Mere sab kasoor maaf kar
Hai maaf karna teri ada

Ae mere khuda ae mere khuda
Ae mere khuda ae mere khuda

Tu azeem tar hai mere khuda
Mere sab kasoor maaf kar
Hai maaf karna teri ada
Mere sab kasoor maaf kar

Ae mere khuda ae mere khuda
Ae mere khuda ae mere khuda