La Ilaha Illallah | Fahad Shah

La Ilaha Illallah | Fahad Shah

La Ilaha Illallah | Fahad Shah
: :

la ilaha illallahu la ilaha illallah
la ilaha illallahu la ilaha illallah

Fakhr-e-rasul mahboob-e-khuda
Muhammadur rasoolullah (saw)
la ilaha illallahu la ilaha illallah
la ilaha illallahu la ilaha illallah

Quran jo nazil tum pe hua
Aijaz bayan hai wo uska
Kuffar bhi sun ke kahne lage
Kalamullah Kalamullah

la ilaha illallahu la ilaha illallah
la ilaha illallahu la ilaha illallah

Kya shaan tumhari ummat ki
Wo haq se mili azmat jisko
Karte hain tamanna jiske liye
Kalimullah wa-roohullah

la ilaha illallahu la ilaha illallah
la ilaha illallahu la ilaha illallah

Mahtab-e-risalat me jis dam
Ahakam-e-shariat batlaye
Dushman bhi yehi chilla utthe
Rasulullah Rasulullah (saw)

la ilaha illallahu la ilaha illallah
la ilaha illallahu la ilaha illallah

Ki faqa kashi ummat ke liye
Gaali bhi suni patthar sahe
Meraj me ki bakhshish ki dua
Jazak Allah jazak Allah

la ilaha illallahu la ilaha illallah
la ilaha illallahu la ilaha illallah

Jab hashr me nafsi nafsi ka
Har simt ajab manzar hoga
Ayenge shafaat ko us dam
Habibullah habibullah

la ilaha illallahu la ilaha illallah
la ilaha illallahu la ilaha illallah